THE FIRST INITIATIVE BY C•WORLD

 

Greetings! This marks the inaugural initiative by C•World, engaging with a community dedicated to promoting Trade and supporting Traditional Businesses and Artisans in Vietnam to transform their products into NFTs on the website cwnfts.io.

 

The integration of tradition and new technology holds the promise of unlocking fresh development opportunities for businesses and craft producers in Vietnam to tap into the promising realm of NFTs.

 

Scheduled Activity Date: June 25 2024

 

Members interested in joining the initiative can register directly with the Admin at https://t.me/Cwfutureschat.

 

We wish the first initiative by C•World great success and trust it will foster positive ripple effects within the community!

C•World Team!

 

 

Xin chào! Đây là hoạt động đầu tiên của C•World tham một cộng đồng xúc tiến Thương mại và hỗ trợ các Doanh nghiệp Truyền thống, ngành nghề Thủ công tại Việt Nam chuyển đổi sản phẩm thành các NFT tại trang web cwnfts.io.

Việc kết hợp giữa truyền thống và công nghệ mới hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp và nhà sản xuất thủ công ở Việt Nam để tiếp cận với các NFT đầy tiềm năng.

Hoạt động dự kiến diễn ra vào: 25/06/2024

Thành Viên tham gia hoạt động có thể đăng ký trực tiếp cho Admin

Chúc cho hoạt động đầu tiên của C•World thành công và tạo ra sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng!

Binance Launch Pool 48: AEVO DEX

Hôm nay 8/3/2024 7h Sáng Việt Nam anh em chú ý vào FARM $AEVO tại mục LAUNCH POOL để lấy lợi nhuận tối đa nhé.

AEVO là một sàn DEX phái sinh, nói đơn giản là sàn cho phép giao dịch spot và margin mà không cần KYC. Sử dụng ví TRUST và CoinBase để truy cập! Có 80% ứng với 36.000.000 token $AEVO được chia tại Pool $BNB, 9000.000 token $AEVO được chia tại Pool $FDUSD Một số member mới hỏi KLINK là:

- Có nên mua BNB để farm hay không?

Có tiền thì nên mua BNB TARGET mong đợi 1000$ còn bao giờ tới 1000$ thì không biết nhưng trước khi mong đợi BNB 1000$ thì phải chịu được sau Pool BNB có khả năng giảm giá lúc ấy không kêu lỗ là OK!

- Vì sao Pool BNB nhiều hơn FDUSD?BNB là đại diện của Binance vì vậy luôn ưu tiên hơn. BNB là coin có biến động giá theo thị trường, người tham gia farm pool có thể gặp một số rủi ro như việc sau Pool giá BNB giảm nên lỗ. Còn FDUSD là Stable coin có giá ổn định và không có rủi ro lớn khi Farm!

- Có nên HOLD $AEVO khi lên sàn?Khi lên sàn được FOMO cao hãy chờ điểm xuống hợp lý thì vào tiền. AEVO là coin mới sẽ biến động lớn và được gắn thẻ Seed Tag. Vì vậy đọc kỹ cảnh báo và suy nghĩ cẩn thận trước khi BUY

=> COIN là trò chơi tài chính có rủi ro nhất định: ĂN kèo thì ai cũng vui vẻ có thua thì đợi hồi giá spot, long short có cháy thì vui vẻ gọi là mình đen thôi.

Vui Vẻ không quạo, không đổ lỗi thua lỗ cho người khác.

Mọi quyết định xuống tiền đều là BẢN THÂNCHÚC ANH EM ĐẦU TƯ LUÔN X 100 và May Mắn.

C·World Team!

EVENT 5: AMBASSADOR PROGRAM

Our ambassadors represent us in their respective countries. We select only 1 to a maximum of 3 ambassadors per country, and KYC is required. We will monitor your activities at the upcoming event to choose the most suitable candidate.

Exclusive Ambassador Campaign
Recruitment of exclusive ambassadors for Cworld in each region. Rights and responsibilities include:
- Community support
- Brand promotion support
- 5% commission per product
- Gifts from brands Cluvens, Gimi, Gravastar, Louisa
- 500
$CW + 5 Honor Badges monthly
Exclusive gifts for ambassadors with the best sales performance.

Ambassador with the best performance: Receives Gimi Cockpit premium gaming chair worth 6000 USDT + GravaStar sound system worth 1000 USDT
2nd place Ambassador: Receives premium gaming chair from Cluvens worth 5000 USDT
3rd place Ambassador: Receives a gaming chair of choice worth 3000 USDT

Many rewards from brands for the next rankings

Our selection criteria will be based on the points accumulated through the 4 announced Events. During the event, if we find suitable, dynamic, and proactive candidates, we will inform them directly.

C·World Team!

SỰ KIỆN 5: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỨ

 Các đại sứ của chúng tôi đại diện cho chúng tôi tại các quốc gia tương ứng của họ. Chúng tôi chỉ chọn 1 đến tối đa 3 đại sứ cho mỗi quốc gia và yêu cầu KYC. Chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động của các bạn tại sự kiện sắp tới để chọn ra ứng viên phù hợp nhất.

 Chiến dịch Đại sứ độc quyền

Tuyển đại sứ độc quyền cho Cworld tại từng khu vực. Quyền và trách nhiệm bao gồm:

- Sự đóng góp cho cộng đồng

- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu

- Hoa hồng 5%/sản phẩm

- Quà tặng từ các thương hiệu Cluvens, Gimi, Gravastar, Louisa

- 500 $CW + 5 Huy hiệu Danh dự hàng tháng

Quà tặng độc quyền dành cho các đại sứ có thành tích bán hàng tốt nhất.

 Đại sứ có thành tích xuất sắc nhất: Nhận ghế chơi game cao cấp Gimi Cockpit trị giá 6000 USDT + Hệ thống âm thanh GravaStar trị giá 1000 USDT

Đại sứ hạng 2: Nhận ghế chơi game cao cấp từ Cluvens trị giá 5000 USDT

Đại sứ hạng 3: Nhận ghế chơi game tự chọn trị giá 3000 USDT

 Nhiều phần thưởng từ thương hiệu cho các lần xếp hạng tiếp theo

 Tiêu chí lựa chọn của chúng tôi sẽ dựa trên số điểm tích lũy được qua 4 Sự kiện đã được công bố. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu tìm được ứng viên phù hợp, năng động, chủ động sẽ thông báo trực tiếp.

EVENT 4: NFT ARENA DESIGN

Meaning:
Applying skills in using AI technology and creativity to create NFTs with a personal touch and achievements that are recognized by the community.

Rules : NFT Representation Crafting Event for 12 Arenas
Format: AI images
Duration: 

- Follow, like, and share the competition rules publicly at X
- Invite friends to participate in the community
- The top 12 participants with the highest scores will be chosen

The post must include the C·World logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Prizes: FROM April 15 - June 15, 2024
- Signature on the corner of the NFT representation image
- Receive 01 Land NFT and 5 Honor Badges
- 5000
$CW tokens + 50 USDT
- 1 Early $Token purchase allocation up to 200 $USDT

Total:

NFT: 12 NFT LAND BOX (STARTING PRICE 2500$)

Token:  60000 $CW (PRIVATE SALE TOKEN 0.05$)

USDT: 600 USDT

Honor Badges : 60 

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

SỰ KIỆN 4: THIẾT KẾ ĐẤU TRƯỜNG NFT

 Ý nghĩa:Áp dụng kỹ năng sử dụng công nghệ AI và khả năng sáng tạo để tạo ra NFT mang dấu ấn cá nhân và thành tích được cộng đồng công nhận.

Quy tắc: Sự kiện chế tạo đại diện NFT cho 12 đấu trường

Định dạng: Hình ảnh AI

Khoảng thời gian:

 - Theo dõi, like, chia sẻ thể lệ cuộc thi một cách công khai tại X

- Mời bạn bè tham gia cộng đồng

- 12 người tham gia có số điểm cao nhất sẽ được chọn

 Bài đăng phải có logo C·World và được đăng công khai trên X, bao gồm các thẻ bắt đầu bằng # sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

 Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

 BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

 

 Giải thưởng: TỪ 15/04 – 15/06/2024

- Chữ ký ở góc ảnh đại diện NFT

- Nhận 01 Land NFT và 5 Huy hiệu Danh dự

- 5000 token CW + 50 USDT

- 1 phân bổ mua $Token sớm lên tới 200 $USDT

 Tổng cộng:

 NFT: 12 HỘP ĐẤT NFT (GIÁ BẮT ĐẦU 2500$)

 Token: 60000 $CW (MÃ BÁN RIÊNG 0,05 $)

 USDT: 600 USDT

 Huy hiệu danh dự: 60

 Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.

EVENT 3: UNIFORM DESIGN

Design a uniform contest for the C·World community. Create a close connection within the community while showcasing the creative abilities of the community. Designers can sign their names as a commemoration on the products they design.

Rules: Design the shirt with a logo C·World , primary colors white and red, and secondary color black.

Share, like, and tag 3 friends in the announcement post.

Free Language

The post must include the CWorld logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Duration: From March 15 to March 30, 2024
Format: MeMe images- Prizes awarded twice a month.
- Top 1: Prize worth 30 USDT + 100 $CW + 03 Badges
- Top 2: Prize worth 20 USDT + 80 $CW + 02 Badges
- Top 3: Prize worth 10 USDT + 50 $CW + 01 Badge

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

SỰ KIỆN 3: THIẾT KẾ ĐỒNG PHỤC

Cuộc thi thiết kế đồng phục cho cộng đồng C·World. Tạo sự kết nối chặt chẽ trong cộng đồng đồng thời thể hiện khả năng sáng tạo của cộng đồng. Các nhà thiết kế có thể ký tên để kỷ niệm trên sản phẩm do mình thiết kế.

Quy tắc: Thiết kế áo có logo C·World , màu cơ bản là trắng và đỏ, màu phụ là đen.

Chia sẻ, thích và tag 3 người bạn vào bài thông báo.

Ngôn ngữ: Không giới hạn

Bài đăng phải có logo CWorld và được đăng công khai ở X, bao gồm các hashtag sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

 

BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

Thời gian: Từ 15/3 đến 30/3/2024

Hình thức: Hình ảnh MeMe- Giải thưởng được trao 2 lần/tháng.

- Top 1: Giải thưởng trị giá 30 USDT + 100 $CW + 03 Huy hiệu

- Top 2: Giải thưởng trị giá 20 USDT + 80 $CW + 02 Huy hiệu

- Top 3: Giải thưởng trị giá 10 USDT + 50 $CW + 01 Huy hiệu

 

Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.

EVENT 2: INTRODUCTION VIDEO CONTEST

Meaning: Increase the popularity of the C·World community. At the end of the competition, participants will receive support in building and editing videos using Capcut and AI. They will develop creative thinking for trending short videos. Participants will learn the skills of building videos from professional film directors, enhancing career opportunities and personal skills.

Rules: Create unlimited-length videos introducing the Metaverse C·World.

Support: Images, whitepapers. Direct support from the founder if you are unsure how to edit videos.

Share, like, and tag 3 friends in the announcement post.

Free Language

The post must include the C·World logo and be publicly posted in X, including the following hashtags: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Free software support: Sider for translation, Capcut for image editing and video montage, Pixverse for free AI motion.

The maximum total score is 100 points. The ranking criteria are based on the number of Likes and Shares of the submission. Each judge can give up to 10 points, which can be allocated among the submissions. Select the top 3 winners with the highest scores.

EVENT POINT CALCULATION SHEET

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 Point x x x
2 60 Point x x x
3 50 Point x x x
4 40 Point x x x
5 30 Point x x x
6 20 Point x x x
7 10 Point x x x

Duration: From March 15, 2024 - April 30 , 2024

TOP 1: NFT LAND - Receives 01 GEN 1 - NFT and 5 Honor Badges + Token 3000 $CW + 50 USDT
1 Early $Token purchase allocation up to 100 $USDT

TOP 2: Receives 01 GEN 1 - NFT and 3 Honor Badges + Token 2000 $CW + 30 USDT
1 Early $Token purchase allocation up to 100 $USDT

TOP 3: Receives 01 GEN 1 - NFT and 2 Honor Badges + Token 1000 $CW + 10 USDT
1 Early $Token purchase allocation up to 100 $USDT

TOP 4: Receives 01 GEN 1 - NFT and 1 Honor Badge + Token 600 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

TOP 5: Receives 01 GEN 1 - NFT and 1 Honor Badge + Token 500 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

TOP 6: Honor Badge + Token 400 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

TOP 7: Honor Badge + Token 300 $CW
1 Early $Token purchase allocation up to 50 $USDT

Total:

NFT LAND BOX (STARTING PRICE 2500$)

NFT GEN 1 BOX 05 (PRIVATE SALE NFT GEN 1 250$)

Token: 7800 $CW (PRIVATE SALE TOKEN 0.05$)

USDT: 80 USDT

Honor Badge: 07 

Members who do not win any prizes will accumulate points, with those ranking below 7 points accumulating 5 points. There is no limit to the number of entries per member. Content can be exchanged within the group.

C·World Team!

 

SỰ KIỆN 2: CUỘC THI VIDEO GIỚI THIỆU

Ý nghĩa: Tăng mức độ phổ biến của cộng đồng C·World. Kết thúc cuộc thi, người tham gia sẽ nhận được hỗ trợ xây dựng và chỉnh sửa video bằng Capcut và AI. Họ sẽ phát triển tư duy sáng tạo cho các video ngắn theo xu hướng. Người tham gia sẽ được học các kỹ năng xây dựng video từ các đạo diễn phim chuyên nghiệp, nâng cao cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng cá nhân.

Quy tắc: Tạo video có độ dài không giới hạn giới thiệu Metaverse C·World.

Hỗ trợ: Hình ảnh, sách trắng. Hỗ trợ trực tiếp từ người sáng lập nếu bạn không chắc chắn về cách chỉnh sửa video.

Chia sẻ, thích và tag 3 người bạn vào bài thông báo.

Ngôn ngữ: Không giới hạn

Bài đăng phải có logo C·World và được đăng công khai trên X, bao gồm các thẻ bắt đầu bằng # sau: #CWorld #Gamefi #metaverse #nft #binance #okx #Imx #crypto #coin #event

Hỗ trợ phần mềm miễn phí: Sider để dịch, Capcut để chỉnh sửa hình ảnh và dựng phim, Pixverse để chuyển động AI miễn phí.

Tổng số điểm tối đa là 100 điểm. Tiêu chí xếp hạng dựa trên số lượt Like và Share của bài gửi. Mỗi giám khảo có thể cho tối đa 10 điểm, số điểm này có thể được chia cho các bài dự thi. Chọn ra 3 người chiến thắng có số điểm cao nhất.

BẢNG XẾP HẠNG SỰ KIỆN CỘNG ĐỒNG

TOP  COMMUNITY @GEDEON @KLINK @HIEUNGUYEN 
1 70 điểm x x x
2 60 điểm x x x
3 50 điểm x x x
4 40 điểm x x x
5 30 điểm x x x
6 20 điểm x x x
7 10 điểm x x x

Thời gian: Từ 15/03/2024 – 30/04/2024

TOP 1: NFT LAND - Nhận 01 GEN 1 - NFT và 5 Huy hiệu Danh dự + Token 3000 $CW + 50 USDT 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 100 $USDT

TOP 2: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 3 Huy hiệu Danh dự + Token 2000 $CW + 30 USDT 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 100 $USDT

TOP 3: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 2 Huy hiệu Danh dự + Token 1000 $CW + 10 USDT 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 100 $USDT

TOP 4: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 1 Huy hiệu Danh dự + Token 600 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

TOP 5: Nhận 01 GEN 1 - NFT và 1 Huy hiệu Danh dự + Token 500 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

TOP 6: Huy hiệu Danh dự + Token 400 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

TOP 7: Huy hiệu Danh dự + Token 300 $CW 1 Phân bổ mua $Token sớm lên tới 50 $USDT

Tổng cộng:

HỘP ĐẤT NFT (GIÁ BẮT ĐẦU 2500$)

NFT GEN 1 HỘP 05 (BÁN RIÊNG NFT GEN 1 250$)

Token: 7800 $CW (MÃ BÁN RIÊNG 0,05 $)

USDT: 80 USDT

Huy hiệu danh dự: 07

Thành viên không trúng giải sẽ được tích điểm, thành viên có thứ hạng dưới 7 điểm tích lũy 5 điểm. Không có giới hạn về số lượng bài viết của mỗi thành viên. Nội dung có thể được trao đổi trong nhóm.