EVENT 5: AMBASSADOR PROGRAM

Our ambassadors represent us in their respective countries. We select only 1 to a maximum of 3 ambassadors per country, and KYC is required. We will monitor your activities at the upcoming event to choose the most suitable candidate.

Exclusive Ambassador Campaign
Recruitment of exclusive ambassadors for Cworld in each region. Rights and responsibilities include:
- Community support
- Brand promotion support
- 5% commission per product
- Gifts from brands Cluvens, Gimi, Gravastar, Louisa
- 500 $CW + 5 Honor Badges monthly
Exclusive gifts for ambassadors with the best sales performance.

Ambassador with the best performance: Receives Gimi Cockpit premium gaming chair worth 6000 USDT + GravaStar sound system worth 1000 USDT
2nd place Ambassador: Receives premium gaming chair from Cluvens worth 5000 USDT
3rd place Ambassador: Receives a gaming chair of choice worth 3000 USDT

Many rewards from brands for the next rankings

Our selection criteria will be based on the points accumulated through the 4 announced Events. During the event, if we find suitable, dynamic, and proactive candidates, we will inform them directly.

C·World Team!

SỰ KIỆN 5: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỨ

 Các đại sứ của chúng tôi đại diện cho chúng tôi tại các quốc gia tương ứng của họ. Chúng tôi chỉ chọn 1 đến tối đa 3 đại sứ cho mỗi quốc gia và yêu cầu KYC. Chúng tôi sẽ theo dõi hoạt động của các bạn tại sự kiện sắp tới để chọn ra ứng viên phù hợp nhất.

 Chiến dịch Đại sứ độc quyền

Tuyển đại sứ độc quyền cho Cworld tại từng khu vực. Quyền và trách nhiệm bao gồm:

- Sự đóng góp cho cộng đồng

- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu

- Hoa hồng 5%/sản phẩm

- Quà tặng từ các thương hiệu Cluvens, Gimi, Gravastar, Louisa

- 500 $CW + 5 Huy hiệu Danh dự hàng tháng

Quà tặng độc quyền dành cho các đại sứ có thành tích bán hàng tốt nhất.

 Đại sứ có thành tích xuất sắc nhất: Nhận ghế chơi game cao cấp Gimi Cockpit trị giá 6000 USDT + Hệ thống âm thanh GravaStar trị giá 1000 USDT

Đại sứ hạng 2: Nhận ghế chơi game cao cấp từ Cluvens trị giá 5000 USDT

Đại sứ hạng 3: Nhận ghế chơi game tự chọn trị giá 3000 USDT

 Nhiều phần thưởng từ thương hiệu cho các lần xếp hạng tiếp theo

 Tiêu chí lựa chọn của chúng tôi sẽ dựa trên số điểm tích lũy được qua 4 Sự kiện đã được công bố. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu tìm được ứng viên phù hợp, năng động, chủ động sẽ thông báo trực tiếp.